Thời tiết nguy hiểm

TIN NẮNG NÓNG (Tin phát lúc 15h30 ngày 03/7/2018)

Ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, tại thành phố Bắc Kạn là 35.5 độ, thị trấn Chợ Rã ( Ba Bể) 37.1 độ.